Mail: office@ambalajulperfect.ro

Proiecte.

Windows7 Windows10

Conectarea la internet si modernizare infrastructura IT&C la compania UNU TIC SRL

Proiect cofinanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POS CCE

Beneficiar UNU TIC SRL
CUI/Cod fiscal 16398418
Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară III Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
Domeniul Major de Intervenţie 1 Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor
Operaţiunea 1 Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe
Număr de referinţă SMIS 2072 / 45426
Denumire proiect Conectare la internet si modernizare infrastructura IT&C la compania UNU TIC srl Windows Crack.
Contract de finanţare (număr şi data încheierii) 2TIC 3.1.1/307/5/30.06.2014
Locul de implementare al proiectului (regiune; judeţ; localitate, str., nr., etc.) Nord-Vest, Cluj, Comuna Apahida, sat Dezmir, str Farland Saga downloaded. Criseni FN

Anunt presa

Dovada publicare anunt

03.10.2014 – ACHIZITIE PUBLICA ECHIPAMENTE IT

  • Documentatie atribuire
  • Anunt participare
  • 03.10.2014 – ACHIZITIE PUBLICA INFORMARE PUBLICITATE

  • Anunt participare
  • Invitatie participare
  • Back to Top
    Enter your Infotext or Widgets here...